Εξωοισοφαγικές εκδηλώσεις ΓΟΠΝ

2016-04-25T17:17:49+03:001 Αύγουστος, 2015|Categories: Κλινικό Θέμα|Tags: |

Κωνσταντίνος Β. Βασιλειάδης Το αποτέλεσμα των διαφόρων consensus που αφορούν τη γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση ήταν να αναγνωρισθεί η παλινδρόμηση ως φυσιολογικό φαινόμενο, να διαχωρισθεί η φυσιολογική από την παθολογική παλινδρόμηση και τα οισοφαγικά από τα εξωοισοφαγικά σύνδρομα. Τα επιβεβαιωμένα εξωοισοφαγικά σύνδρομα είναι ο χρόνιος βήχας, το βρογχικό άσθμα, η λαρυγγίτιδα και οι διαβρώσεις οδόντων. Στα μη

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Εξωοισοφαγικές εκδηλώσεις ΓΟΠΝ

Νεότερα δεδομένα στην αγωγή εκρίζωσης του H.pylori

2017-10-23T23:00:31+03:001 Μάιος, 2015|Categories: Κλινικό Θέμα, Τεύχος 36|

Σωτήριος Δ. Γεωργόπουλος, MD, FEBGH, AGAF Δ/ντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Π. Φαλήρου Η συνεχώς και παγκοσμίως αυξανόμενη αντοχή του H.pylori στα βασικά αντιβιοτικά που χρησιμοποιούνται για την εκρίζωσή του, σε συνδυασμό με την έλλειψη νέων αποτελεσματικών φαρμάκων, έχουν οδηγήσει, τα τελευταία χρόνια, στην αναζήτηση νέων θεραπευτικών σχημάτων που απλά αποτελούν διαφορετικούς συνδυασμούς των ήδη

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Νεότερα δεδομένα στην αγωγή εκρίζωσης του H.pylori