Έτος 2018

Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Τεύχος 48

΄Αρθρο Σύνταξης

ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΓΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Η εγκατάλειψη της χώρας μας απο τους νέους επιστήμονες, ειδικότερα απο τούς γιατρούς και η φυγή τους στο εξωτερικό συνεχίζεται με δραματικές επιπτώσεις, για την κοινωνία μας και την εθνική μας οικονομία. Την ώρα που η ανεργία και η υποαπασχόληση, των νέων, έχει εκτοξευθεί σε επίπεδα ρεκόρ οι πολιτικοί και η κρατική μέριμνα είναι αναποτελεσματικοί, στήν προσφορά – εύρεση εργασίας, στήν απόκτηση νέων δεξιοτήτων, στή συνεργασία – εκπαίδευση εργαζόμενου με εργοδότη και στήν εξασφάλιση σταθερής καλά αμειβόμενης εργασίας.

Η χώρα μας κατέχει τα πρωτεία, όσον αφορά τις εγγραφές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Παράγουμε ανέργους πτυχιούχους, αφού το σύστημά μας τους παρακινεί να σπουδάσουν, χωρίς να τους εξασφαλίζει τη σύνδεσή τους με τις συνθήκες της πραγματικής μας οικονομίας.

Πρέπει να αναδείξουμε τα πεδία που υστερούμε, σαν κράτος, και να τα βελτιώσουμε ή να τα αλλάξουμε ριζικά, εκσυγχρονίζοντάς τα. Η συνεργασία επιμελητηρίων – συνδικάτων – επιχειρήσεων μπορεί να καταδείξει ποιά είναι τα επαγγέλματα και οι ειδικότητες που θα έχει ανάγκη η μελλοντική αγορά και έτσι να δημιουργηθεί ένα νέο σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών. Μελέτες δείχνουν εκείνους τους επαγγελματικούς κλάδους που θα έχουν τις περισσότερες ανάγκες στο μέλλον, όπως ο τουρισμός, τα λογιστικά, οι κατασκευές, η ενέργεια και η γεωργία. Ετσι, ποιά θα είναι η αναλογία των νέων που θα κατευθύνονται στήν τριτοβάθμια εκπαίδευση ή σε επαγγελματικές σπουδές θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες μας.

Π. ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΕΠΕΓΕ