Έτος 2019

Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Τεύχος 50

΄Αρθρο Σύνταξης

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε ημερίδα στις 23/11/2018 στο London School of Economics με θέμα τον τουρισμό υγείας της Ελλάδας περισσότεροι από 17.500 Έλληνες ιατροί εργάζονται στο εξωτερικό. Πολλοί από τους ιατρούς αυτούς έφυγαν από την Ελλάδα λόγω της οικονομικής κρίσης.

Επίσης σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, ένας στους τέσσερις γιατρούς μέλη του ΙΣΑ είναι άνεργοι ή υποαπασχολούμενοι και περισσότεροι από 10.000 γιατροί της Αθήνας έχουν αποχωρήσει από τη χώρα τη τελευταία δεκαετία. Κατά τα ίδια στοιχεία, η Ελλάδα αποτελεί τη δεύτερη χώρα προέλευσης μεταναστών ιατρών που απασχολούνται στη Γερμανία.

Εξάλλου, πάντα βάσει των στοιχείων που παρουσιάστηκαν στην ημερίδα, κάθε φοιτητής ιατρικής κοστίζει στην ελληνική πολιτεία 12.000 ευρώ το χρόνο ενώ μέχρι να τελειώσει τις σπουδές του θα έχουν δαπανηθεί για αυτόν περισσότερα από 85.000 ευρώ, κατά προσέγγιση.

Η μετανάστευση του υψηλά καταρτισμένου επιστημονικού προσωπικού είναι μία μεγάλη αιμορραγία για τη χώρα μας καθώς την αποδυναμώνει επιστημονικά και την πλήττει οικονομικά. Σήμερα, στα δημόσια νοσοκομεία μένουν κενές οι θέσεις των ειδικευόμενων ιατρών, δεν προκηρύσσονται θέσεις ειδικευμένων ιατρών και η χώρα μας δεν μπορεί να αξιοποιήσει το αξιόλογο επιστημονικό δυναμικό που σπούδασε με
δικά της έξοδα.

Τα ουσιαστικά κίνητρα που παρέχονται στις χώρες του εξωτερικού και η έλλειψη κινήτρων στην Ελλάδα, οδηγούν τους γιατρούς στη μετανάστευση. Η ανεργία, η αβεβαιότητα, η έλλειψη προγραμματισμού, οι μειωμένες αμοιβές, οι καθυστερημένες πληρωμές των δεδουλευμένων και η αναξιοκρατία έχουν δημιουργήσει μια αδιέξοδη κατάσταση στην Ελλάδα. Οι γιατροί και οι φορείς που τους εκπροσωπούν έχουν απευθύνει στο Υπουργείο Υγείας προτάσεις για την αντιμετώπιση αυτής της συνεχώς επιδεινούμενης κατάστασης. Έστω και καθυστερημένα, επιβάλλεται να αναδιαρθρωθεί η υγεία να στελεχωθούν τα δημόσια νοσοκομεία, να δοθούν κίνητρα, ώστε να σταματήσει η αιμορραγία της μετανάστευσης των γιατρών.

Σπύρος Βρακάς