Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Έκτακτη Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Παναγιώτης Κασαπίδης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Θεοχάρης Τσιώνης

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σπυρίδων Βρακάς

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κωνσταντίνος Ζωγράφος

ΤΑΜΙΑΣ
Σπυρίδων Γούλας

ΜΕΛΗ
Ηλίας Μπουζάκης
Μαρία Μυλωνάκη

Λεωφ. Δημοκρατίας 67
154 51 Ν. Ψυχικό
Τηλ.: 210 672 7533
Fax: 210 672 7535

info@epege.gr

Αθήνα 23 Απριλίου 2018
ΑΠ 733

Προς: τα μέλη της Επαγγελματικής ‘Ενωσης Γαστρεντερολόγων Ελλάδας

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΕΓΕ προσκαλεί τα μέλη της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 30 Απριλίου 2018 (πλασματική) και ώρα 17:00 στα γραφεία της Ένωσης. Επί μη υπάρξεως απαρτίας, όπως είναι βέβαιον, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα την Τρίτη 8 Μαίου 2018.

Το θέμα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης είναι:

  • Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας

Προσβλέπουμε στην ενεργό συμμετοχή όλων των μελών της ΕΠΕΓΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Π. ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ

O ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σ. ΒΡΑΚΑΣ