Πωλείται σε άριστη κατάσταση και εξαιρετική τιμή εξοπλισμός Γαστρ/κου ιατρείου με ενδοσκόπια Fuginon (πύργος-διαθερμία-αναρρόφηση-εξεταστικό κρεβάτι με μηχανισμό).

Εξαιρετική ευκαιρία για νέο συνάδελφο που ενδιαφέρεται για ιδιωτικό ιατρείο.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 468 0394