…εγγραφείτε από τώρα δωρεάν στο myUEG. Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά πολλές διαλέξεις από τη μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή Γαστρεντερολογική Συνάντηση της χρονιάς, 24-28 Οκτωβρίου 2015.