Εν όψει της πανιατρικής απεργιακής κινητοποίησης που έχει προκηρυχτεί για τις 8 & 9 Σεπτεμβρίου, η ΕΠΕΓΕ συμμετείχε σε συνάντηση των ιατρικών φορέων όπου συζητήθηκαν τα σημαντικά ζητήματα που απασχολούν την ιατρική κοινότητα. Ειδικότερα αναλύθηκαν οι προβληματισμοί σε σχέση με το νέο ενιαίο φορέα υγείας, ΕΟΠΥΥ. Η θέση του ΙΣΑ ταυτίζεται με αυτή της ΕΠΕΓΕ, η σύσταση προς όλα τα μέλη μας είναι να μην προχωρήσουμε σε συμβάσεις με το νέο φορέα τουλάχιστον όσο ακόμα οι όροι δεν είναι αποσαφηνισμένοι. Πέρα από τις αμοιβές για τους κλινικούς γιατρούς, πρέπει να ορισθούν ο τρόπος και το ύψος των αμοιβών των ενδοσκοπικών πράξεων. Βέβαιοι για την ορθότητα της αποχής από τις συμβάσεις οι Ιατρικοί Σύλλογοι αποφάσισαν να μην εκδίδουν πιστοποιητικά για την δημιουργία συμβάσεων. Τα θέματα αυτά, με όποιες εξελίξεις έχουν υπάρξει εν τω μεταξύ, θα συζητηθούν και στη Γενική Συνέλευση στις 24/09/2011 στο ξενοδοχείο Caravel, στα πλαίσια της διημερίδας της ΕΠΕΓΕ.