Κατά την ετήσια γενική συνέλευση της Επαγγελματικής Ένωσης Γαστρεντερολόγων Ελλάδας, που έλαβε χώρα την 24η Σεπτεμβρίου 2011 αποφασίσθηκαν ομόφωνα τα ακόλουθα:

Ο ενιαίος ασφαλιστικός φορέας (ΕΟΠΥΥ) αποτελεί θετική πρόοδο για την παροχή υπηρεσιών υγείας σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας, αλλά για να εκπληρώσει τους σκοπούς του απέναντι στους ασφαλισμένους πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

  1. Δυνατότητα για ελεύθερη πρόσβαση στον φορέα των ιατρών που επιθυμούν να συνάψουν σύμβαση.
  2. Πληρωμή των συμβεβλημένων ιατρών κατά πράξη και περίπτωση.
  3. Να ισχύσουν οι νέες τιμές ενδοσκοπήσεων που έχει ζητήσει ήδη το ΚΕΣΥ και όχι οι τιμές του 1993.
  4. Για όσους δεν επιθυμούν την συμμετοχή στον φορέα πρέπει να υπάρχει η αυτονόητη δυνατότητα συνταγογράφησης και αναγραφής εξετάσεων.

Υπό τις παρούσες συνθήκες και με τα υπάρχοντα ως τώρα δεδομένα, η γενική συνέλευση κατέληξε ότι οι γαστρεντερολόγοι θα απέχουν από τον ΕΟΠΥΥ. Οι προωθούμενες αλλαγές είναι εις βάρος της δημόσιας υγείας και του ασφαλισμένου και εις βάρος της αξιοπρεπούς άσκησης της ιατρικής από τους συμβεβλημένους ιατρούς.