Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΕΓΕ προσκαλεί τα μέλη του για την ετήσια Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το καταστατικό, το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2009 στην αίθουσα HORIZON στο Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL.

Επί μη υπάρξεως απαρτίας, όπως είναι βέβαιον, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2009 στην αίθουσα HORIZON στο Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL και ώρα 18:00-19:00, οπότε και θα προχωρήσει στη διαδικασία της ημερήσιας διάταξης, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.

Τα θέματα που θα απασχολήσουν την Γενικη Συνέλευση, θα είναι τα κάτωθι:

  1. Απολογισμός έργου Διοικητικού Συμβουλίου τελευταίου έτους και πρόγραμμα μελλοντικής δράσης
  2. Οικονομικός απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου τελευταίου έτους
  3. Αμοιβή γαστρεντερολογικών πράξεων από τον ΟΠΑΔ. Ενημέρωση και λήψη αποφάσεων.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς