ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Παναγιώτης Κασαπίδης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Θεοχάρης Τσιώνης

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σπυρίδων Βρακάς

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κωνσταντίνος Ζωγράφος

ΤΑΜΙΑΣ
Σπυρίδων Γούλας

ΜΕΛΗ
Ηλίας Μπουζάκης
Μαρία Μυλωνάκη

Λεωφ. Δημοκρατίας 67
154 51 Ν. Ψυχικό
Τηλ.: 210 672 7533
Fax: 210 672 7535

info@epege.gr

Αθήνα 7 Σεπτεμβρίου 2018
ΑΠ 738

Προς: τα μέλη της Επαγγελματικής ‘Ενωσης Γαστρεντερολόγων Ελλάδας

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΕΓΕ προσκαλεί τα μέλη του στην ετήσια Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το καταστατικό, το Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2018 στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL.

Επί μη υπάρξεως απαρτίας, όπως είναι βέβαιον, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2018 στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL και ώρα 15:00-16:30, οπότε και θα προχωρήσει στη διαδικασία της ημερήσιας διάταξης, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα απασχολήσουν την Γενική Συνέλευση θα είναι τα κάτωθι:

  1. Απολογισμός έργου Διοικητικού Συμβουλίου τελευταίου έτους
  2. Οικονομικός απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου τελευταίου έτους
  3. Γνωμοδότηση Ελεγκτικής Επιτροπής
  4. Ορισμός δύο (2) αναπληρωματικών μελών για το ΔΣ
  5. Προτάσεις – προβληματισμοί μελών ΕΠΕΓΕ

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς