Εκπαιδευτική διημερίδα επεμβατικής ενδοσκόπησης

  • Post published:25/01/2014
  • Post category:Νέα

Αρχίζει σήμερα η διημερίδα του Ενδοσκοπικού Τμήματος της ΕΓΕ στην επεμβατική ενδοσκόπηση με hands-on εκπαίδευση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ