Αρχίζει σήμερα η διημερίδα του Ενδοσκοπικού Τμήματος της ΕΓΕ στην επεμβατική ενδοσκόπηση με hands-on εκπαίδευση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ