Αγαπητοί συνάδελφοι,

Κατά τη διάρκεια της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, συζητήθηκαν αναλυτικά όλες οι πτυχές που αφορούν στις εξελίξεις στο θέμα των αμοιβών των ενδοσκοπήσεων από τον ΟΠΑΔ. Τοποθετήθηκε το ΔΣ της Επαγγελματικής Ένωσης, τα μέλη που ζήτησαν και έλαβαν το λόγο και η Νομική Σύμβουλος της Ένωσης. Από τη συζήτηση έγινε αντιληπτό ότι κάποιοι νομοί έχουν διακόψει συνολικά τις συμβάσεις και ότι οι ασθενείς πληρώνονται πλέον από τον ΟΠΑΔ με τιμές του ΠΔ!

Ακολούθησε ψηφοφορία.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα α) την πλήρη διακοπή των συμβάσεων και β) την μη επανενεργοποίηση των συμβάσεων σε περίπτωση που επανέλθουν οι τιμές της Υπουργικής Απόφασης του 1993. Η έως τώρα σύσταση που στηρίχθηκε στην εξώδικο δήλωση της ΕΠΕΓΕ προς τον ΟΠΑΔ και προέβλεπε τη διατήρηση των συμβάσεων μόνο για τις ιατρικές επισκέψεις, δεν θεωρείται πλέον αποδεκτή. Αποτέλεσε μεταβατική πρακτική, αλλά με δεδομένο ότι δεν προωθεί τις διεκδικήσεις μας, δεν πρέπει να συνεχισθεί. Η πλήρης κατάργηση των συμβάσεων, που υποστηρίχθηκε δικαιολογημένα από όλους τους συμμετέχοντες στη Γενική Συνέλευση, αποτελεί μονόδρομο στη διεκδίκηση ενός καλύτερου μέλλοντος. Προϋποθέτει όμως την συμμετοχή όλων μας. Ας μην ξεχνάμε πως οι τιμές του ΟΠΑΔ θα συμπαρασύρουν τις τιμές και των υπόλοιπων ασφαλιστικών ταμείων και επηρεάζουν και τις τιμές των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών. Η κατάργηση της σύμβασης γίνεται με ατομική ευθύνη. Το όφελος θα είναι συλλογικό!

Ακολουθεί ενημερωτικό σημείωμα για κάθε πιθανή χρήση (ΟΠΑΔ, ασθενείς).

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΠΕΓΕ)

Αθήνα 10 Νοεμβρίου 2009

Οι αμοιβές των συμβεβλημένων με τον ΟΠΑΔ γαστρεντερολόγων για τις ενδοσκοπήσεις (52 ευρώ για την γαστροσκόπηση και 58 ευρώ για την κολονοσκόπηση) ορίσθηκαν προ 16ετίας με την Υπουργική απόφαση Υ7/5247, 6-10-1993. Η τεχνολογική εξέλιξη έκτοτε με τα ψηφιακά βιντεοενδοσκόπια επιβάρυνε ιδιαίτερα το κόστος των ενδοσκοπήσεων.

Ο ΟΠΑΔ, με το υπ’αριθμ. Δ2α/7336/8-8-07 έγγραφό του προς όλες τις ΥΠΑΔ, αναγνωρίζει μόνο δαπάνες ιατρικών πράξεων που περιλαμβάνονται στο ΠΔ 157/91. Το ΠΔ του 1991 όμως προβλέπει αμοιβή για τη γαστροσκόπηση 8 ευρώ και για την κολονοσκόπηση 25 ευρώ!

Η Επαγγελματική Ένωση Γαστρεντερολόγων Ελλάδας σε επικοινωνία με τον Πρόεδρο του ΟΠΑΔ κ. Βλάχο και τον τ. Υφυπουργό Υγείας κ. Παπαγεωργίου, κατέστησε σαφές ότι η εν λόγω εγκύκλιος του ΟΠΑΔ είναι μη νόμιμη, καταχρηστική, αλλά και ηθικά απαράδεκτη. Ουσιαστικά αποτελεί εμπαιγμό προς τους ιατρούς, που ασκούν τα καθήκοντά τους έναντι των ασφαλισμένων, με αμοιβές ήδη υπερβολικά χαμηλές έως και ευκαταφρόνητες. Παρόλα αυτά, με το υπ’αριθμ. 2637/13-4-09 έγγραφο που στάλθηκε σε συμβεβλημένους γαστρεντερολόγους, το Υπουργείο Οικονομικών ρητά ανακοινώνει ότι η εκκαθάριση θα γίνεται με βάση τις προαναφερθείσες τιμές του ΠΔ του 1991!

Η Επαγγελματική Ένωση των Γαστρεντερολόγων προειδοποίησε τον ΟΠΑΔ με εξώδικο πρόσκληση ότι από 1/6/09 οι συμβεβλημένοι γαστρεντερολόγοι δεν θα δέχονται τα αποκόμματα πληρωμής για τις ενδοσκοπήσεις. Ο ΟΠΑΔ με το υπ’αριθμ. Δ2α17147/10-6-09 και Δ2α/18321/16-7-09 έγγραφα, απάντησε ότι θα προωθηθεί νομοθετική ρύθμιση. Επειδή όμως νομοθετική ρύθμιση δεν προωθήθηκε, η Γενική Συνέλευση της Επαγγελματικής Ένωσης αποφάσισε στις 24/10/09 ομόφωνα τη διακοπή των συμβάσεων με τον ΟΠΑΔ από όλους τους γαστρεντερολόγους.

Κοινός στόχος των ιατρών γαστρεντερολόγων είναι η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας χωρίς την επιβάρυνση του ασφαλισμένου. Η Επαγγελματική Ένωση των Γαστρεντερολόγων θα συνεχίσει να αγωνίζεται για να το πετύχει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της
ΕΠΕΓΕ