ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
(ΠΟΣΚΕ)
ΚΑΥΚΑΣΟΥ 8, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ 11362
ΤΗΛ.210-9959181,FAX:210-9916854
Email: poske2013@gmail.com
Δνση Επικοινωνίας : Χαρ.Τρικούπη 12 Ηλιούπολη

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Μετά το θέμα που έχει προκύψει με εξετάσεις που έχουν κοινό κωδικό συνταγογράφησης στο e-prescription σας αποστέλλουμε πίνακα όπου φαίνονται οι εξετάσεις που έχουν κοινό κωδικό.

Παρακαλούμε όταν αναγράφεται μία εξέταση που έχει κοινό κωδικό με κάποια άλλη όπως π.χ sgot-sgpt με κοινό κωδικό 130000059 να αναγράφεται στο σχόλιο ποια εκ των δύο ζητάτε. Σε αντίθετη περίπτωση δημιουργείται πρόβλημα στα διαγνωστικά εργαστήρια τα οποία όταν υποβάλλουν την δαπάνη συνήθως τους απορρίπτουν την  μία διότι από το σύστημα φαίνεται ότι είναι η ίδια εξέταση και στον οποιοδήποτε επανέλεγχο δεν φαίνεται ότι ζητούνται δύο διαφορετικές εξετάσεις.

ΚΟΙΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

120000075 Για τις Ανοσοσφαιρίνες IGG ή IGA ή IGM
130000197 Καμπύλες σακχαραιμικές (η κοστολόγηση ισοδυναμεί με 2 σάκχαρα, ενώ η καμπύλη μπορεί να περιλαμβάνει έως και 5 μετρήσεις σακχάρου.
Συνήθως οι κλινικοί επιλέγουν τον κωδικό 130000063 (Σάκχαρο) για όσα δείγματα θέλουν και σε σχόλιο σημειώνουν Σάκχαρο 30’, στην Σάκχαρο 60’ κλπ).
130000059 Για Τρανσαμινάσες (SGOT και SGPT)
130000063 Για Αμυλάση (αίματος και ούρων)
130000094 Για Χολερυθρίνη (Ολική, Άμεση)
130000100 Για Κρεατινίνη (Ούρων και Αίματος)
130000104 Για Κάλιο, Νάτριο και Φώσφορο
130000106 Για Ολικά λευκώματα και αλβουμίνη
150000014 Για άμεσο κολπικό (τριχομονάδες, μύκητες, κόκκους κλπ)
150000110 Για CMV, IGG και IGM
150000113 Για  EBV, IGG και IGM
150000092 Για Τοξόπλασμα IGG και IGM
120000262 ΗΙV Ι, ΗΙV ΙΙ
130000198 Για HDL, LDL, VLDL
120000495 Για όλα τα αλλεργιογόνα, που είναι περίπου 100
120000204 Για όλες τις ειδικές ανοσοσφαιρίνες, που είναι όσα και τα αλλεργιογόνα.
160000086 Ινσουλίνη.  Όταν ζητείται καμπύλη ινσουλίνης, επιλέγεται ο ίδιος κωδικός, όπως και στην καμπύλη σακχάρου.
160000073 C-πεπτίδιο. Ενδέχεται να ζητηθεί καμπύλη σε χρόνους κατά αναλογία με καμπύλη σακχάρου-ινσουλίνης.
480000023 Κορτιζόλη αίματος.  – RIA. Ενδέχεται να επαναλαμβάνεται σε χρόνους 0’, 30’, 60’ επί ελέγχου λειτουργίας των επινεφριδίων (Synachten test).
480000055 17-υδροξυ-προγεστερόνη (17-ΟΗ-PG).  Ενδέχεται να επαναλαμβάνεται σε χρόνους 0’, 30’ 60’ επί ελέγχου υπερπλασίας των επινεφριδίων (Synacthen test)
480000069 Δραστικότητα ρενίνης πλάσματος – τεστ ρενίνης.  Ενδέχεται να ζητούνται δύο αιμοληψίες, μία σε κατάσταση κόπωσης και μία σε κατάσταση ηρεμίας.  Χρησιμοποιείται στην διερεύνηση υπέρτασης και πιθανής στένωσης νεφρικής αρτηρίας.
480000003 Προσδιορισμός αλδοστερόνης αίματος.  Ενδέχεται να ζητούνται δύο αιμοληψίες, μία σε κατάσταση κόπωσης και μία σε κατάσταση ηρεμίας.  Χρησιμοποιείται στην διερεύνηση υπέρτασης και πιθανού υπεραλδοστερονισμού.
160000020 Μέτρηση στο αίμα θυλακιοτρόπου ορμόνης FSH σε χρόνους (TEST LHRH – γοναδορελίνη).  Ενδέχεται να επαναλαμβάνεται σε χρόνους 0’ 20’ 30’ επί ελέγχου πρώιμης ήβης ή λειτουργίας γονάδων.
160000022 Μέτρηση στο αίμα ωχρινοτρόπου ορμόνης LΗ σε χρόνους (TEST LHRH- γοναδορελίνη).  Ενδέχεται να επαναλαμβάνεται σε χρόνους 0’ 20’ 30’ επί ελέγχου πρώιμης ήβης ή λειτουργίας γονάδων.
Αυξητική ορμόνη.  Ενδέχεται να επαναλαμβάνεται σε χρόνους 0’ 30’ 60’ 90’ 120’ επί ελέγχου ύπαρξης μεγαλακρίας.
Προλακτίνη αίματος. Ζητείται σε δύο χρόνους (0′ και 20′)

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

040000035 ακτ/φία Πνευμόνων που περιλαμβάνει: Face\Profil.
040032010 ακτ/φία Βραχιονίου που περιλαμβάνει: Face/Profile/Δεξιά ή Αριστερά.
040032008 ακτ/φία ΟΜΣΣ ή ΑΜΣΣ: Face – Profil – Λοξή δεξιά – Λοξή αριστερά  και όταν ζητούνται και ΟΜΣΣ και ΑΜΣΣ face και profil
04003212 ακτ/φία Κνήμης : Face – Profil – Δεξιά – Αριστερά
040032009 ακτ/φία Αγκώνος ή Ώμου  :  Face –  Profil  – Δεξιά  –  Αριστερά  – Ωμος  –  Αγκώνας
040032006 ακτ/φία Ποδοκνημικής :  Face – Profil  – Αριστερά
040000037 ακτ/φία Γόνατος :  Profil Δεξιά – Αριστερά
040032018 ακτ/φία Γόνατος :  Face  Δεξιά – Αριστερά
500000084 U/S Μαστού (έκαστου μαστού) :  Δεξιός – Αριστερός
500000043 Triplex αορτής (ανιούσα αορτή και αορτικό τόξο) και Triplex αορτής (κοιλιακή αορτή)