Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το ύψος των νέων ασφαλιστικών εισφορών  έχει κινήσει πολλές αντιδράσεις τόσο σε ατομικό όσο και συλλογικό επίπεδο. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών όπως και ο Δικηγορικός Σύλλογος συνέταξαν «επιστολή επιφύλαξης» που πρέπει να κατατεθεί στον ΕΦΚΑ το αργότερο πριν την πρώτη πληρωμή ( προθεσμία 17/03/2017). Η επιφύλαξη έχει νόημα μόνο αν κάποιος αποφασίσει να προσφύγει κατά της ατομικής ειδοποίησης πληρωμής του ΕΦΚΑ¨. Η προσφυγή θα πρέπει να γίνει μετά την οριστική εκκαθάριση της εισφοράς ΕΦΚΑ, η οποία θα γίνει μετά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων για το οικονομικό έτος 2016.

Την επιστολή επιφύλαξης μπορείτε να την καταθέσετε στον ΕΦΚΑ και να πάρετε αριθμό πρωτοκόλλου, αλλά μπορείτε επίσης να την στείλετε ταχυδρομικά στην διεύθυνση του παλιού ΤΣΑΥ ( Αχαρνών 27, Αθήνα, ΤΚ 104 39), ή ακόμη καλύτερα αποστολή με courier που σας προσκομίζει και αριθμό πρωτοκόλλου.

Αν ενδιαφέρεστε βρείτε εδώ και στείλετε εγκαίρως την σχετική επιστολή.

Το ΔΣ της ΕΠΕΓΕ

Επιστολή επιφύλαξης