Στην πρόσφατη εαρινή συνάντηση της UEMS αποφασίστηκε η διενέργεια των πρώτων εξετάσεων για την απόκτηση του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Γαστρεντερολογίας – Ηπατολογίας που τοποθετούνται στον Απρίλιο του 2014. Πρόκειται για ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών που στόχο έχουν την εκτίμηση της γνωστικής επάρκειας του υποψηφίου. Περισσότερες πληροφορίες θα προκύψουν μετά τη συνάντηση της UEMS στα πλαίσια του Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου στο Βερολίνο.