Στις 31/12/2011 έληξε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την αναδρομική λήψη του Ευρωπαϊκού διπλώματος ηπατογαστρεντερολογίας από το European board of Gastroenterology. Η συμμετοχή των Ελλήνων γαστρεντερολόγων ήταν εντυπωσιακή, γεγονός που απαίτησε πολύ χρόνο από τους εκπροσώπους μας στη UEMS κ. Σ. Μιχόπουλο και Σ. Γεωργόπουλο, αφού αμφότεροι κλήθηκαν να γνωμοδοτήσουν για κάθε μία αίτηση ξεχωριστά. Το ΔΣ της ΕΠΕΓΕ, οφείλει να ευχαριστήσει και τους δύο, εκ μέρους των συναδέλφων μας.

Η λήψη του τίτλου εφεξής θα γίνεται με εξετάσεις ή προοπτικά, εάν η ειδικότητα λαμβάνεται σε αναγνωρισμένο από την UEMS κέντρο.