Αγαπητοί συνάδελφοι,

H θεραπεία με τα νέα αντιικά για την ηπατίτιδα C είναι πλέον πολύ απλή και προσφέρει πιθανότητα εκρίζωσης του ιού >95% χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα ασφάλειας και ανοχής.

Η θεραπεία αποζημιώνεται πλήρως από τον ΕΟΠΥΥ χωρίς συμμετοχή του ασθενούς, αλλά η χορήγησή της απαιτεί διαδικασία έγκρισης του αιτήματος μέσω του ειδικού θεραπευτικού μητρώου που υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ.

Η θεραπεία με τα νέα αντιικά για την ηπατίτιδα C εγκρίνεται για ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C (HCV RNA θετικούς) που

α) έχουν ηπατική ακαμψία ≥7 kPa σε ελαστογραφία ήπατος ή μη αντιρροπούμενη κίρρωση
β) ανήκουν σε ειδική ομάδα, όπως αιμοσφαιρινοπάθεια, αιμορροφιλία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (eGFR <30 mL/min ή αιμοκάθαρση), HIV συλλοίμωξη, μεταμόσχευση οργάνου, σοβαρή εξωηπατική επιπλοκή ηπατίτιδας C, αυτοάνοσο νόσημα με αντένδειξη για ιντερφερόνη-άλφα.

Στις λίγες συνοδευτικές διαφάνειες μπορείτε να βρείτε πρακτικές οδηγίες για τη διαδικασία που απαιτείται για την έγκριση τέτοιων θεραπειών.

Για οποιοδήποτε ερώτημα, απορία, πρόβλημα που ίσως έχετε στην αρχική προσπάθεια, μπορείτε να επικοινωνείτε σίγουρα με την κλινική μας και πιστεύω με όλα τα κέντρα με ηπατολογική δραστηριότητα.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Γιώργος Παπαθεοδωρίδη

ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ