Θεραπευτικά πρωτόκολλα – Συνταγογράφηση αναστολέων αντλίας πρωτονίων

  • Post published:12/11/2018
  • Post category:Νέα

Σε εφαρμογή βρίσκεται πλέον η εφαρμογή θεραπευτικών πρωτοκόλλων για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση αναστολέων αντλίας πρωτονίων.

Συνημμένα βρείτε τις οδηγίες που επεξεργάστηκε η ομάδα εργασίας, προκειμένου να καθορίσει τα κριτήρια που θα πρέπει να πληρούν οι ασθενείς οι οποίοι θα λαμβάνουν PPIs.

ΟΔΗΓΙΕΣ