Δημοσιεύθηκε ο κανονισμός που διέπει τους όρους λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ. Οι αμοιβές των συμβεβλημένων γαστρεντερολόγων που ανήκουν στην 3η ομάδα κυμαίνονται ανάλογα με τον αριθμό των ασφαλισμένων από 1.000-2.000 ευρώ και η αμοιβή αυτή δεν προβλέπει και την εκτέλεση ενδοσκοπήσεων. Το ΔΣ της Επαγγελματικής Ένωσης, με βάση και την απόφαση της πρόσφατης γενικής συνέλευσης θεωρεί ότι τα μέλη μας δεν θα πρέπει να υπογράψουν συμβάσεις πριν καθορισθούν οι τιμές των ενδοσκοπήσεων και οι όροι που θα εκτελούνται αυτές.

Διαβάστε τον κανονισμό

Αφήστε μια απάντηση