Αγαπητοί συνάδελφοι,

Κατά τη διάρκεια της ετήσιας γενικής συνέλευσης, συζητήθηκαν αναλυτικά όλες οι πτυχές που αφορούν στις εξελίξεις στο θέμα των αμοιβών των ενδοσκοπήσεων από τον ΟΠΑΔ. Τοποθετήθηκε το ΔΣ της Επαγγελματικής Ένωσης, τα μέλη που ζήτησαν και έλαβαν το λόγο και η νομική σύμβουλος της Ένωσης. Από τη συζήτηση έγινε αντιληπτό ότι κάποιοι νομοί έχουν διακόψει συνολικά τις συμβάσεις και ότι οι ασθενείς πληρώνονται πλέον από τον ΟΠΑΔ με τιμές του ΠΔ! Ακολούθησε ψηφοφορία.

Η γενική συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα α) την πλήρη διακοπή των συμβάσεων και β) την μη επανενεργοποίηση των συμβάσεων σε περίπτωση που επανέλθουν οι τιμές της Υπουργικής απόφασης του 1993.

Η έως τώρα σύσταση που στηρίχθηκε στην εξώδικο δήλωση της ΕΠΕΓΕ προς τον ΟΠΑΔ και προέβλεπε τη διατήρηση των συμβάσεων μόνο για τις ιατρικές επισκέψεις, δεν θεωρείται πλέον αποδεκτή. Αποτέλεσε μεταβατική πρακτική, αλλά με δεδομένο ότι δεν προωθεί τις διεκδικήσεις μας δεν πρέπει να συνεχισθεί.

Η πλήρης κατάργηση των συμβάσεων, που υποστηρίχθηκε δικαιολογημένα από όλους τους συμμετέχοντες στη γενική συνέλευση, αποτελεί μονόδρομο στη διεκδίκηση ενός καλύτερου μέλλοντος. Προϋποθέτει όμως την συμμετοχή όλων μας. Ας μην ξεχνάμε πως οι τιμές του ΟΠΑΔ θα συμπαρασύρουν τις τιμές και των υπόλοιπων ασφαλιστικών ταμείων και επηρεάζουν και τις τιμές των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών.
Η κατάργηση της σύμβασης γίνεται με ατομική ευθύνη. Το όφελος θα είναι συλλογικό!