Προς Πρόεδρο και ΔΣ ΙΣΑ, Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ, Υπουργό Υγείας κ. Λυκουρέντζο και υφυπουργούς.

Κατά τη γενική συνέλευση της Επαγγελματικής Ένωσης Γαστρεντερολόγων Ελλάδας συζητήθηκε διεξοδικά η υπάρχουσα κατάσταση στο χώρο της Υγείας. Η συνένωση των ασφαλιστικών ταμείων και η δημιουργία του ΕΟΠΥΥ, που θα μπορούσε να αποτελεί θετική εξέλιξη, μέχρι σήμερα συνοδεύεται από αβεβαιότητες σε όλα τα επίπεδα και έχει δυσμενή επίδραση σε όλους, ασφαλισμένους και ιατρούς, συμβασιούχους και μη.

Τα προβληματικά οικονομικά μεγέθη του ΕΟΠΥΥ αναμφίβολα επιβάλλουν συνετή διαχείριση και προγραμματισμό των εξόδων, αλλιώς η εκπλήρωση των υποχρεώσεων προς τους συμβασιούχους, που μέχρι σήμερα χαρακτηρίζεται από υπερβολικές καθυστερήσεις, κινδυνεύει να μην είναι εφικτή.

Η παράλογη για εποχή οικονομικής κρίσης σύμβαση του ΕΟΠΥΥ με ιδιωτικά νοσοκομεία κατευθύνει μέσω των ΚΕΝ τους ελάχιστους εναπομείναντες πόρους προς τα ιδιωτικά νοσοκομεία. Οι συμβάσεις αυτές, απορροφούν ζωτικής σημασίας ποσά και παράλληλα στρέφουν τον κύριο όγκο των ενδοσκοπήσεων του πεπτικού σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας των ιδιωτικών νοσοκομείων και των διαγνωστικών κέντρων. Την ίδια στιγμή τα δημόσια νοσοκομεία, που λογικά για τον ισολογισμό τους δημιουργήθηκαν τα ΚΕΝ, στερούνται παντελώς πόρων και βρίσκονται σε τραγική κατάσταση.

Παράλληλα, μολονότι έχουν δημοσιευθεί σε ΦΕΚ νέες τιμές για τις ενδοσκοπήσεις, ο ΕΟΠΥΥ τις κοστολογεί αυθαίρετα χαμηλότερα. Αυτή η πρακτική, σε συνδυασμό με την ανεπάρκεια του ταμείου να καλύψει έγκαιρα έστω και αυτές, οδηγούν σε απαιτήσεις για επιπλέον αμοιβές που μεταφέρονται στους ασθενείς. Επιπλέον αμοιβές ζητούνται και για πράξεις που δεν προβλέπονται από κάποιο κωδικό, όπως η καταστολή, το CLO test για τον έλεγχο του ελικοβακτηριδίου ή η ενδοσκόπηση του τελικού ειλεού. Οι επιπρόσθετες αυτές αμοιβές συντηρούν στρεβλές πρακτικές του παρελθόντος και είναι εις βάρος των ασθενών και της εύρυθμης λειτουργίας του συστήματος.

Με βάση τα ανωτέρω η γενική συνέλευση αποφάσισε:

Α. Προτεραιότητα στην κάλυψη των δαπανών των κρατικών νοσοκομείων.
Β. Επικαιροποίηση των τιμών των ενδοσκοπήσεων, δημιουργία νέων κωδικών και διασφάλιση της πλήρους οικονομικής κάλυψης της ενδοσκοπικής πράξης με το κατάλληλο παραπεμπτικό του ΕΟΠΥΥ.

Αφήστε μια απάντηση