Ο πρόεδρος της 13ης Διημερίδας της ΕΠΕΓΕ, κ. Χ. Τζάθας, έχει ολοκληρώσει το πλήρες πρόγραμμά της. Σύντομα θα ανακοινωθεί στο επόμενο τεύχος των ενδοσκοπήσεων και θα κοινοποιηθεί και στον ιστότοπο της ΕΠΕΓΕ.

Έχουν μελετηθεί από το Δ Σ της ΕΠΕΓΕ και τους αναισθησιολόγους, οι αξιολογήσεις – παρατηρήσεις των συμμετεχόντων στο προηγούμενο σεμινάριο καταστολής, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές – βελτιώσεις στην οργάνωσή του, κατά την 13η Διημερίδα. Το σεμινάριο καταστολής στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί το Νοέμβριο, υπό την αιγίδα της ΕΠΕΓΕ και του τμήματος Βο­ρείου Ελλάδος.

Η ΕΠΕΓΕ συμμετέχει ενεργά στις δραστηριότητες της Επιτροπής Πρόληψης του καρκίνου του παχέος εντέρου (εκδήλωση στο metro του Συντάγματος). Σημειώνεται το όφελος από την συ­μπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου καταγραφής των στοιχείων για κάθε προληπτική κολονο­σκόπηση που κάνουμε. Δηλώστε την συμμετοχή σας στο info@eligast.gr.

Έχουν σταλεί από την ΕΠΕΓΕ προς τον ΕΟΠΥΥ, τον ΠΙΣ και την ΠΟΣΚΕ προτάσεις σχετικά με την αύξηση του αριθμητικού ορίου των διαγνωστικών εξετάσεων ( ΦΕΚ 35/Β/14.1.2015) για την ειδι­κότητα μας. Επίσης στην ίδια επιστολή ενημερώνουμε τους υπεύθυνους για διαγνωστικές εξετά­σεις απαραίτητες για την διάγνωση και παρακολούθηση νοσημάτων της ειδικότητας μας που δεν αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ.

Η ΕΠΕΓΕ θα συμμετέχει στο επόμενο Πανελλήνιο Γαστρεντερολογικό Συνέδριο (ΠΓΣ) στην Κα­λαμάτα με στρογγυλή τράπεζα με θέμα «Το Παρόν και το μέλλον της Γαστρεντερολογίας στην Ελλάδα». Εχει σταλεί ερωτηματολόγιο, σε όλα τα Γαστρεντερολογικά τμήματα της χώρας (Συντονιστές: κκ Α. Νταϊλιάνας – Μ. Μυλωνάκη), που αφορά την εκπαίδευση και τα προβλήματα που αντιμε­τωπίζουν, οι ειδικευόμενοι συνάδελφοι, στην εργασία τους. Τα πολύ ενδιαφέροντα δεδομένα θα συζητηθούν στο στρογγυλό τραπέζι.