Νέα Εγκύκλιος του ΕΟΦ

  • Post published:28/01/2010
  • Post category:Νέα

Εκδόθηκε νέα εγκύκλιος του ΕΟΦ σχετικά με την έγκριση διαξαγωγής εκδηλώσεων ιατρικής ενημέρωσης και έκδοση αδείας χρηματοδότησης αυτών.