Εκδόθηκε νέα εγκύκλιος του ΕΟΦ σχετικά με την έγκριση διαξαγωγής εκδηλώσεων ιατρικής ενημέρωσης και έκδοση αδείας χρηματοδότησης αυτών.