Διενεργούνται στις 23 Απριλίου 2014 οι πρώτες εξετάσεις του European Board of Gastroenterology & Hepatology σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Για την Ελλάδα προβλέπονται δύο εξεταστικά κέντρα, στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ . Με την ευκαιρία να αναφέρουμε ότι η δυνατότητα αναδρομικής λήψης του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Γαστρεντερολογίας και Ηπατολογίας που πιστεύαμε ότι έχει λήξει παρατάθηκε μέχρι το τέλος του 2014.