Οι περισσότερες από τις εξετάσεις σχετικές με την ειδικότητα μας που η ΕΠΕΓΕ είχε απαιτήσει επανειλλημένως από τον ΕΟΠΥΥ περιλαμβάνονται στο πρόσφατο ΦΕΚ B 3458 – 26.10.2016. Δείτε συνολικά τις νέες εξετάσεις στην 4η & 5η σελίδα του νέου ΦΕΚ.

ΦΕΚ (26/10/2016)