Ανακοινώθηκε και επίσημα το νέο Blue Book που εκπονήθηκε από το European Board of Gastroenterology and Hepatology. Μέσα στις 35 σελίδες του καταγράφονται αναλυτικά όλες οι εκφάνσεις της εκπαίδευσης στη Γαστρεντερολογία, τόσο από την πλευρά των εκαπδιευόμενων όσο και των εκπαιδευτών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ BLUE BOOK.