Διαβάστε τον οδηγό προετοιμασίας και τις βασικές κατευθύνσεις για το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, όπως επίσης και βασικά ζητήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του και πως θα πρέπει να αντιμετωπίζονται, από τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του Υπουργείου Υγείας.

Οδηγός προετοιμασίας-βασικές κατευθύνσεις για το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR)