Την Τρίτη 08/02/2011 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων των γαστρεντερολόγων (οι κ. Χ. Τζάθας και Γ. Παπαθεοδωρίδης Πρόεδρος και ΓΓ της ΕΓΕ και ο κ. Α. Νταϊλιάνας Πρόεδρος της ΕΠΕΓΕ) με τον αντιπρόεδρο του ΚΕΣΥ κ. Δατσέρη. Συζητήθηκαν τα θέματα της ονοματολογίας-κωδικοποίησης που παραμένουν σε εκκρεμότητα και η τιμολόγηση των ενδοσκοπικών πράξεων.

Εντός του Φεβρουαρίου είναι πιθανό να εκδοθεί Πρεδρικό Διάταγμα με τιμές 10 βασικών ενδοσκοπικών πράξεων

Αφήστε μια απάντηση