Έγινε στις 2/11/10 συνάντηση του Υπουργείου Υγείας και του ΚΕΣΥ με εκπροσώπους των ιατρικών ειδικοτήτων σχετικά με το θέμα της ονοματολογίας και κωδικοποίησης των ιατρικών πράξεων. Στους αναλυτικούς καταλόγους που είχαν αποσταλεί πριν τη συνάντηση, εκ παραδρομής πιστεύουμε, αναγράφονταν όλες οι ενδοσκοπικές πράξεις στη χειρουργική ειδικότητα. Έγιναν διορθώσεις και λεπτομερής καταγραφή από την ΕΓΕ και την ΕΠΕΓΕ που στάλθηκαν έγκαιρα και ακολούθησε κατ’ ιδίαν συνάντηση με το Γ.Γ. του Υπουργείου Υγείας και εκπροσώπων του Δ.Σ. της ΕΠΕΓΕ. Στη συνάντηση της Τρίτης 2/11 οι εκπρόσωποι μας κ. Α. Νταϊλιάνας για την ΕΠΕΓΕ και κ. Χ. Τζάθας για την ΕΓΕ τόνισαν την ανάγκη να εφαρμοστούν οι αλλαγές. Μετά την ολοκλήρωση της ονοματολογίας – κωδικοποίησης θα ακολουθήσει η τιμολόγηση των ιατρικών πράξεων από επιτροπές με συμμετοχή των ιατρικών εταιρειών.