Αγαπητοί συνάδελφοι,

Πληροφορηθήκαμε με έκπληξη, από μέλη μας γαστρεντερολόγους, ότι από το Υπουργείο Οικονομικών στάλθηκε επιστολή με αρ. Πρωτ. 2637/13-4-09, που ενημερώνει πως σύμφωνα με το αρ. Πρωτ. Δ2α/28381.06/8-8-2007 έγγραφο του ΟΠΑΔ, όλες οι ιατρικές πράξεις που έχουν κοστολογηθεί μέχρι σήμερα αναφέρονται στα ΠΔ 157/91, 98/93, 427/91, 65/96 και 127/05. Η επιστολή αναφέρει επίσης ότι οι δαπάνες που αφορούν εξετάσεις που έχουν κοστολογηθεί από αποφάσεις του ΚΕΣΥ, Πρυτανικά Συμβούλια και αποφάσεις Νοσοκομείων δεν αναγνωρίζονται από τον ΟΠΑΔ.

Μέλη του ΔΣ της ΕΠΕΓΕ συναντήθηκαν την επομένη με τον νέο πρόεδρο του ΟΠΑΔ κ. Βλάχο, στον οποίο επισημάνθηκαν τα εξής:

Τα τελευταία 16 χρόνια οι γαστρεντερολογικές πράξεις αμείβονται με βάση την Υπουργική απόφαση Υ7/5247, 6-10-1993, χωρίς αναπροσαρμογή, σε τιμές της τάξης των 52 ευρώ για τη γαστροσκόπηση. Σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα που αναφέρεται στην ανωτέρω επιστολή, οι αμοιβές των ενδοσκοπικών πράξεων μειώνονται στο επίπεδο των 8 ευρώ. Το συγκεκριμένο θέμα ανακινήθηκε από τον ΟΠΑΔ το 2007 με επιστολή προς τις επιμέρους ΥΠΑΔ, το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Οικονομικών. Ο ΟΠΑΔ αμφισβητεί τη δυνατότητα ρύθμισης αμοιβών ενδοσκοπικών πράξεων με υπουργικές αποφάσεις. Στην πραγματικότητα, νόμος του 1939 ορίζει ρητά ότι οι υπουργικές αποφάσεις μπορούν να αναπροσαρμόσουν τα επίπεδα ήδη τιμολογημένων ιατρικών πράξεων (π.χ. γαστροσκόπηση), για τις νέες όμως ιατρικές πράξεις, όπως θεωρήθηκε η δωδεκαδακτυλοσκόπηση ή ή ενδοσκόπηση παχέος μέχρι το τυφλό, υπάρχει ασάφεια. Για τον λόγο αυτό το Υπουργείο Υγείας ανέθεσε σε νομικό σύμβουλο το ζήτημα, με τον οποίο συναντήθηκε επανειλημμένα το ΔΣ της ΕΠΕΓΕ, που αφού το μελέτησε το παρέπεμψε στην ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου. Μετά από δύο συνεδριάσεις, η ολομέλεια αποφάσισε προ τριμήνου, ότι οι τιμές των νέων ιατρικών πράξεων δύνανται να καθορίζονται με Υπουργική απόφαση, μετά από εισήγηση του ΚΕΣΥ. Η απόφαση αυτή για να αποκτήσει ισχύ πρέπει να υπογραφεί από τον Υπουργό Υγείας και δυστυχώς ακόμα εκκρεμεί!!

Από την επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών, αν και εστάλη πρόσφατα, φαίνεται ότι αγνοείται παντελώς η απόφαση της ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου! Οι ενέργειές μας θα στραφούν και στο αρμόδιο γραφείο του Υπουργείου Οικονομικών. Στον πρόεδρο του ΟΠΑΔ τέθηκε το ερώτημα, προφορικά και γραπτά, για το πώς θα εκκαθαρισθούν οι λογαριασμοί που εκκρεμούν αλλά και πώς θα αμείβονται εφεξής οι ενδοσκοπικές πράξεις. Η απάντηση αναμένεται και θα καθορίσει εάν θα προβούμε σε αναστολή των συμβάσεων.

Όσο παραμένει η εκκρεμότητα και ενώ έχει κατατεθεί πλήρης λίστα νέων τιμών στο τμήμα ανάπτυξης μονάδων Υγείας και στο ΚΕΣΥ, το ΔΣ της ΕΠΕΓΕ παρακαλεί τον πρώτο συνάδελφο γαστρεντερολόγο που θα αμειφθεί με μειωμένες τιμές, να μας ενημερώσει άμεσα, για να προχωρήσουμε συνολικά στην διακοπή των συμβάσεων, όπως έχει αποφασισθεί και στη Γενική Συνέλευση.

Για το θέμα αυτό και όχι μόνο, η επικοινωνία μας θα γίνεται πλέον από την μόλις ανανεωθείσα ιστοσελίδα της ΕΠΕΓΕ, στη γνωστή διεύθυνση demo.epege.gr

Ο Πρόεδρος                                                            Η Γεν. Γραμματέας

Απόστολος Νταϊλιάνας                                           Νάγια Μπομπότση