Παράταση για ένα χρόνο στην αναδρομική λήψη του Ευρωπαϊκού Διπλώματος

  • Post published:10/01/2011
  • Post category:Νέα

Παρατάθηκε για ένα χρόνο εως 31/12/2011, η προσθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για την αναδρομική λήψη του Ευρωπαϊκού Διπλώματος από το European Board of Gastroenterology.