Στη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 2/10/2010 στο ξενοδοχείο Caravel στην Αθήνα στα πλαίσια της 8ης διημερίδας της ΕΠΕΓΕ, θα διεξαχθούν αρχαιρεσίες για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Καλούνται όλοι οι συνάδελφοι που επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για τις εκλογές να το πράξουν το αργότερο μέχρι τις 20/09/2010. Η υποβολή γίνεται στο γραφείο της Ένωσης , Λ.Δημοκρατίας 67, Ν. Ψυχικό, με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@epege.gr, ή με φαξ στο 210 672 7535.