Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων εργασίας μονίμου ιατρικού – οδοντιατρικού προσωπικού του Ι.Κ.Α.- Ε.ΤΑ.Μ. για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών Υγείας που εδρεύει στην Αγ. Κωνσταντίνου 8 – Αθήνα, Νομού Αττικής. Για ολόκληρη την προκήρυξη πατήστε εδώ.