Προτείνονται δύο έμμισθες θέσεις κλινικής άσκησης και έρευνας στη ηπατολογία σε εξειδικευμένο κέντρο του Λονδίνου (London Clinic). Σε περίπτωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε με τον γαστρεντερολόγο Μ. Πάνο, mpanos@euroclinic.gr ή στο τηλέφωνο 210 641 6772

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘ. ROGER WILLIAMS