Αγαπητοί συνάδελφοι,

Οι περισσότεροι από εσάς σίγουρα έχουν πληροφορηθεί το ανανεωμένο διεθνές ενδιαφέρον για τα διπλά σχήματα εκρίζωσης του Η. pylori με τη χρήση υψηλών δόσεων ΡΡΙ και αμοξυκιλλίνης (high dose dual therapy- HDDT). Η καλύτερη σχετική μελέτη, σε 400 περίπου άτομα, δημοσιεύθηκε πριν από 2 έτη, δίδοντας ποσοστά εκρίζωσης 95% στους πρωτοθεραπευόμενους ασθενείς (CGH 2015).

Πιθανότατα θα έχετε επίσης πληροφορηθεί την ιδέα να μελετήσουμε, στα ιδιωτικά μας ιατρεία, το αν αυτό το ποσοστό εκρίζωσης ισχύει στην ελληνική πραγματικότητα. Το Δ.Σ. της ΕΠΕΓΕ οργάνωσε λοιπόν το σχετικό πρωτόκολλο, επιλέγοντας τη δοκιμή του σχήματος Pariet 20mg x4 + Amoxicyllin 1g x4 για 14 ημέρες.

Από την αρχή, διατυπώθηκαν 3 κυρίως επιφυλάξεις: το αν οι δόσεις αυτές είναι υπερβολικά υψηλές, το αν η συμμόρφωση των ασθενών σε ένα σχήμα x4 θα είναι ικανοποιητική και τέλος, το αν οι ιδιώτες γαστρεντερολόγοι θα έχουν το χρόνο ή τη «φλόγα» να συμμετέχουν σε ένα ερευνητικό πρωτόκολλο.

Το πρωτόκολλο «τρέχει» περίπου 2 μήνες. Από τα πρώτα 25 περιστατικά μπορούν να βγουν τα εξής πρώιμα συμπεράσματα:

Με την επιστολή αυτή σας καλούμε να συμμετέχετε σε ένα εγχείρημα που πιστεύουμε ότι εκτός από πρωτότυπο, είναι και επιστημονικά αρκετά ενδιαφέρον. Αν συμμερίζεστε τον ενθουσιασμό μας, ζητήστε στο bouzakhl@cha.forthnet.gr να σας στείλουμε τα σχετικά έντυπα.

Φιλικά,
Το Δ.Σ. της ΕΠΕΓΕ

Αφήστε μια απάντηση