Πρωτόκολλο εκρίζωσης του H. Pylori στα ιδιωτικά ιατρεία

  • Post published:21/06/2017
  • Post category:Νέα

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Οι περισσότεροι από εσάς σίγουρα έχουν πληροφορηθεί το ανανεωμένο διεθνές ενδιαφέρον για τα διπλά σχήματα εκρίζωσης του Η. pylori με τη χρήση υψηλών δόσεων ΡΡΙ και αμοξυκιλλίνης (high dose dual therapy- HDDT). Η καλύτερη σχετική μελέτη, σε 400 περίπου άτομα, δημοσιεύθηκε πριν από 2 έτη, δίδοντας ποσοστά εκρίζωσης 95% στους πρωτοθεραπευόμενους ασθενείς (CGH 2015).

Πιθανότατα θα έχετε επίσης πληροφορηθεί την ιδέα να μελετήσουμε, στα ιδιωτικά μας ιατρεία, το αν αυτό το ποσοστό εκρίζωσης ισχύει στην ελληνική πραγματικότητα. Το Δ.Σ. της ΕΠΕΓΕ οργάνωσε λοιπόν το σχετικό πρωτόκολλο, επιλέγοντας τη δοκιμή του σχήματος Pariet 20mg x4 + Amoxicyllin 1g x4 για 14 ημέρες.

Από την αρχή, διατυπώθηκαν 3 κυρίως επιφυλάξεις: το αν οι δόσεις αυτές είναι υπερβολικά υψηλές, το αν η συμμόρφωση των ασθενών σε ένα σχήμα x4 θα είναι ικανοποιητική και τέλος, το αν οι ιδιώτες γαστρεντερολόγοι θα έχουν το χρόνο ή τη «φλόγα» να συμμετέχουν σε ένα ερευνητικό πρωτόκολλο.

Το πρωτόκολλο «τρέχει» περίπου 2 μήνες. Από τα πρώτα 25 περιστατικά μπορούν να βγουν τα εξής πρώιμα συμπεράσματα:

  • Η συμμόρφωση των ασθενών είναι πλήρης
  • Οι παρενέργειες είναι λίγες ή ανύπαρκτες και σίγουρα λιγότερες από αυτές που μας έχουν συνηθίσει τα σχήματα με τα περισσότερα αντιβιοτικά
  • Η συμμετοχή των ιδιωτών γαστρεντερολόγων είναι πολύ μικρότερη της αναμενόμενης
  • Η είσοδος ασθενών στο πρωτόκολλο είναι αρκετά εύκολη: όταν τους βάζεις να επιλέξουν ανάμεσα στο διεθνώς προτεινόμενο ταυτόχρονο σχήμα με τα 3 αντιβιοτικά και στο HDDT σχήμα μας, σχεδόν όλοι επιλέγουν το δεύτερο.

Με την επιστολή αυτή σας καλούμε να συμμετέχετε σε ένα εγχείρημα που πιστεύουμε ότι εκτός από πρωτότυπο, είναι και επιστημονικά αρκετά ενδιαφέρον. Αν συμμερίζεστε τον ενθουσιασμό μας, ζητήστε στο bouzakhl@cha.forthnet.gr να σας στείλουμε τα σχετικά έντυπα.

Φιλικά,
Το Δ.Σ. της ΕΠΕΓΕ