Η ΕΠΕΓΕ σε συνεργασία με την ERC και κινητήρια δύναμη το μέλος του ΔΣ Χάρη Τσιώνη, διοργανώνει για πρώτη φορά φέτος σεμινάριο για την αντιμετώπιση συμβαμάτων από τη χορήγηση καταστολής και αναλγησίας στην ενδοσκόπηση. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ