Το Σάββατο 3/3/12, στο αμφιθέατρο του κτιρίου της ΕΓΕ, έγινε η συνάντηση για να παρουσιασθεί και να σχολιασθεί η πιστοποίηση. Υπήρξε μεγάλη συμμετοχή, ζωηρό ενδιαφέρον και ακούστηκαν πολλές γνώμες και απόψεις. Επειδή υπήρξαν αντιδράσεις από μερίδα συναδέλφων για τις διαδικασίες ή για το σύνολο του εγχειρήματος, κρίθηκε σκόπιμο να παραταθεί ο χρόνος της διαβούλευσης και των συζητήσεων. Στην προσεχή συνεδρίαση του ΔΣ θα συζητηθεί παράταση μέχρι και την γενική συνέλευση της ΕΠΕΓΕ, οπότε και θα αποφασισθεί εάν η πιστοποίηση θα προχωρήσει στην πράξη. Ήδη στάλθηκαν δύο επιστολές προς το ΔΣ και αυτές όπως όσες άλλες ακολουθήσουν θα δημοσιευθούν στο επόμενο τεύχος των ενδοσκοπήσεων του 2ου τριμήνου. Παράλληλα θα δημιουργηθεί ένας νέος χώρος στην ιστοσελίδα με τίτλο «απόψεις και γνώμες», όπου θα φιλοξενούνται άμεσα οι επιστολές των ενδιαφερομένων. Προκειμένου να γίνει σύνθεση των απόψεων θα προγραμματισθεί έκτακτη συνάντηση ή συναντήσεις του ΔΣ, της επιτροπής και των ενδιαφερομένων πριν την γενική συνέλευση.