Από της 7/11/2016 έχει τεθεί σε εφαρμογή από τη ΗΔΙΚΑ η συνταγογράφηση των εξετάσεων με μέσο όρο ανά παραπεμπτικό σε εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης. Σε επικοινωνία μας με την ΗΔΙΚΑ πληροφορηθήκαμε ότι για κάθε ΙCD-10 που τίθεται σε παραπεμπτικό και αντιστοιχείται με εξετάσεις που αναγράφονται, βγαίνει ο μέσος όρος που έχει συνταγογραφηθεί ανά ειδικότητα το προηγούμενο έτος για το συγκεκριμένο ICD-10 (αρχικά για τον μήνα Νοέμβριο θα υπολογιστεί με το μέσο όρο του Οκτωβρίου του 2016) Αν οι εξετάσεις που αναγράφονται δεν είναι πάνω από το 20% του μέσου όρου δεν βγαίνει ειδοποίηση και γίνεται κανονικά η συνταγογράφηση. Αν υπάρχει υπέρβαση του 20% τότε βγαίνει ειδοποίηση και ο Ιατρός πρέπει να αξιολογήσει επαρκώς τις εξετάσεις για να προχωρήσει στην συνταγογράφηση κατ’ εξαίρεση. Στην περίπτωση αυτή ο ΕΟΠΥΥ δύναται να καλέσει τον Ιατρό για διευκρινήσεις.