Παρά τις διαβεβαιώσεις του ΚΕΣΥ για την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος εντός του Φεβρουαρίου, που θα περιλάμβανε μεταξύ άλλων και τις τιμές δέκα γαστρεντερολογικών πράξεων, μέχρι σήμερα δεν δημοσιεύθηκε τίποτε σχετικό στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Σε πρόσφατη επίσκεψη μας στο υπουργείο Υγείας, πληροφορηθήκαμε ότι με δεδομένο πως το νέο νομοσχέδιο προβλέπει ότι ισχύουν και οι υπουργικές αποφάσεις, θα εκδοθεί τελικά κοινή υπουργική απόφαση. Αυτή έχει ήδη υπογραφεί από τον Υπουργό Υγείας και εκκρεμούν οι υπογραφές από το υπουργείο Οικονομικών και Εργασίας.

Η ανακολουθία αυτή και η καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων, σε συνάρτηση με τις περικοπές που απαιτούν από τα επιμέρους υπουργεία οι ελεγκτές του ΔΝΤ, καθιστά οποιαδήποτε πρόβλεψη παρακινδυνευμένη. Το ΔΣ της ΕΠΕΓΕ συστήνει την αποχή από τις συμβάσεις μέχρι να γίνουν σαφείς οι όροι της σύμβασης. Παράλληλα με επιστολή στον ΠΙΣ απαιτεί από το Υπουργείο, στα πλαίσια της ισοτιμίας της ιατρικής υπογραφής, την δυνατότητα συνταγογράφησης και αναγραφής εργαστηριακών εξετάσεων από μη συμβεβλημένους. Παράλληλα θεωρεί αυτονόητο πως οι ασθενείς που επισκέπτονται μη συμβεβλημένους ιατρούς θα εισπράττουν με την απόδειξη το προβλεπόμενο από το κάθε ταμείο ποσό.