Διαβάστε τον τροποποιημένο Κανονισμό Πιστοποίησης Ενδοσκοπικού – Γαστρεντερολογικού Ιατρείου όπως αυτος προέκυψε μετά τις εργασίες της διευρυμένης επιτροπής πιστοποίησης. Είναι χρήσιμο να ενημερωθείτε για τον κανονισμό πριν τη Γενική Συνέλευση της 29ης Σεπτεμβρίου γιατί εκεί θα τεθεί προς ψήφιση η πιστοποίηση στο σύνολό της και όχι ο κανονισμός αναλυτικά. Ακόμα και τώρα βέβαια οποιεσδήποτε παρατηρήσεις ή διαφωνίες σε επιμέρους θέματα είναι ευπρόσδεκτες και σας παρακαλούμε να τις στείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@epege.gr το αργότερο μέχρι τις 22/9.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ-ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ