Και φέτος στο Caravel, 24 και 25 Σεπτεμβρίου, θα διεξαχθεί η 9η διημερίδα της ΕΠΕΓΕ. Πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής θα είναι ο κ. Α. Μαντίδης, που θα αναλύσει με το δικό του ξεχωριστό τρόπο τη Γαστροοισοφαγική Παλινδρομική νόσο. Όπως κάθε χρόνο, θα προηγηθεί το σεμινάριο καταστολής (23 και 24 Σεπτεμβρίου), από το αναισθησιολογικό τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.