Αίτηση Εγγραφής

Μέλη της Ένωσης μπορούν να γίνουν γιατροί της οικείας ειδικότητας (γαστρεντερολογίας) αναγνωρισμένης από την UEMS ή τα οικεία ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα ειδικότητας, τα οποία με την εν γένει επιστημονική, κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική προσφορά τους έχουν προσφέρει ή επιθυμούν να προσφέρουν στους σκοπούς της Ένωσης. Μέλη της Ένωσης, μπορούν να γίνουν αποκλειστικά γιατροί της οικείας ειδικότητας, πάντοτε υπό τα κριτήρια που θέτει η UEMS και τα οικεία ευρωπαϊκά όργανα.

Για την εγγραφή τακτικού μέλους απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου στην οποία θα αποδεικνύεται ότι ασκεί την οικεία κατά την κρίση εκάστοτε της Γ.Σ., υπό την τήρηση πάντοτε των οδηγιών και κανονισμών της UEMS και των οικείων οργάνων, ειδικότητα.

Το Δ.Σ. μπορεί με απόλυτη πλειοψηφία να μην αποδεχθεί την εγγραφή του ως μέλους αν εκκρεμεί πειθαρχική διαδικασία από Ιατρικό Σύλλογο ή κατά τη διαδικασία του ΕΣΥ ή έχει καταδικασθεί σε αδίκημα που αποτελεί κώλυμα διορισμού στο δημόσιο ή εν πάση περιπτώσει η εγγραφή του ως μέλους μπορεί κατά τις περιστάσεις, εξαιτίας ελλείψεως προσήκοντος ήθους, να αποβεί επονείδιστη για την Ένωση.

Η ετήσια συνδρομή είναι 50 € και καταβάλλεται μετά την έγκριση της αίτησης. Στη συνδρομή περιλαμβάνεται το περιοδικό ενδοσκοπήσεις (4 τεύχη ετησίως) και το Ενημερωτικό Δελτίο που εκδίδει η Εταιρεία (6 τεύχη ετησίως).

Τα μέλη που επιθυμούν να εξοφλήσουν την ετήσια συνδρομή τους, μπορούν να το κάνουν με τους κάτωθι τρόπους:

  • Στη Γραμματεία της ΕΠΕΓΕ (Λ. Δημοκρατίας 67, Ν. Ψυχικό, ώρες 09:00-17:00)
  • Κατά τη διάρκεια της ετήσιας Διημερίδας της ΕΠΕΓΕ
  • Κατά τη διάρκεια του Πανελληνίου Συνεδρίου Γαστρεντερολογίας της ΕΓΕ
  • Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

Φόρμα Εγγραφής