Πωλείται εξοπλισμός και έπιπλα γαστρεντερολογικού ιατρείου (πχ. ενδοσκόπια, εξεταστικό κρεβάτι, σαλόνι αναμονής κλπ) λόγω συνταξιοδότησης.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 536 3410