Απόφαση του Υπουργείου Υγείας για την αποζημίωση των αντιικών φαρμάκων στην Ηπατίτιδα C