Η ΕΠΕΓΕ στα πλαίσια της καλύτερης κατά το δυνατό κάλυψης των μελών γαστρεντερολόγων, διενήργησε έρευνα προκειμένου να συνταχθεί ασφαλιστικό συμβόλαιο αστικής ευθύνης προσαρμοσμένο στις ανάγκες της ειδικότητάς μας.

Στο κείμενο του συμβολαίου αναφέρεται ρητά η δυνατότητα διενέργειας διαγνωστικών ή/και θεραπευτικών επεμβατικών πράξεων με ή χωρίς καταστολή.

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε:

 

SAFELINE Ασφαλιστικές Πρακτορεύσεις ΑΕ

Γιάννης Πολίτης
Λ. Αθηνών 71
101 73 Αθήνα
Τ. 210 923 9339
Κ. 693 222 4004