Εξωοισοφαγικές εκδηλώσεις ΓΟΠΝ

Κωνσταντίνος Β. Βασιλειάδης Το αποτέλεσμα των διαφόρων consensus που αφορούν τη γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση ήταν να αναγνωρισθεί η παλινδρόμηση ως φυσιολογικό φαινόμενο, να διαχωρισθεί η φυσιολογική από την παθολογική παλινδρόμηση και […]

Νεότερα δεδομένα στην αγωγή εκρίζωσης του H.pylori

Σωτήριος Δ. Γεωργόπουλος, MD, FEBGH, AGAF Δ/ντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Π. Φαλήρου Η συνεχώς και παγκοσμίως αυξανόμενη αντοχή του H.pylori στα βασικά αντιβιοτικά που χρησιμοποιούνται για την εκρίζωσή του, […]