Η ανάγκη διενέργειας διαγνωστικών ή θεραπευτικών ενδοσκοπήσεων ιεραρχείται σε 3 κατηγορίες ως ακολούθως:
Επιβεβλημένη εξέταση
Αναβολή μέχρι νεοτέρας
Εξέταση κατά περίπτωση (εξατομίκευση)

Επιβεβλημένη εξέταση

Οξεία αιμορραγία ανώτερου πεπτικού
Οξεία απόφραξη του οισοφάγου-ξένα σώματα, ενσφήνωση βλωμού, στένωση οισοφάγου/νεόπλασμα όπου η τοποθέτηση ενδοπρόθεσης κρίνεται ως αναγκαία
Ενδοσκοπική αντιμετώπιση χειρουργικών επιπλοκών (διαρροή ή διαφυγή)
Οξεία χολαγγειίτις /αποφρακτικός ίκτερος (καλοήθους ή κακοήθους αιτιολογίας)/συμπτωματική χοληδοχολιθίαση
Οξεία λιθιασική παγκρεατίτιδα και/ ή χολαγγειίτις παρουσία λίθου και ίκτερου
Παροχέτευση επιμολυσμένης παγκρεατικής συλλογής /WON
Επείγουσα υποστήριξη της θρέψης σε νοσηλευόμενο ασθενή -PEG/ρινονηστιδικός σωλήνας σίτισης
Απόφραξη του πεπτικού σωλήνα που χρήζει επείγουσας αποκατάστασης της βατότητας /ενδοπρόθεση

Αναβολή μέχρι νεοτέρας οδηγίας
Όλες οι τακτικές παραπομπές συμπωματικών ασθενών
Προγραμματισμένη POEM, διαστολή με μπαλόνι για αχαλασία
Άλλη προγραμματισμένη θεραπευτική ενδοσκοπήσεις-PEG, διαστολή στενώσεων, APC για GAVE, RFA, διαστολή με μπαλόνι, φυματεκτομή κλπ
Βαριατρικές ενδοσκοπήσεις
Ενδοσκοπική επιτήρηση σε περιπτώσεις χαμηλού κινδύνου: επούλωση οισοφαγίτιδας, επούλωση γαστρικών ελκών, επανέλεγχος μετά EMR/RFA/ πολυπεκτομή, (εκτός αν υπάρχει υποψία υποκείμενης νεοπλασίας) κλπ
Προγραμματισμένη ενδοσκόπηση επιτήρησης πολυπόδων , Barrett και ΙΦΝΕ (εκτός αν υπάρχει υποψία υποκείμενης νεοπλασίας) κλπ
Μη επείγουσα εντεροσκόπηση
EUS για καλοήθη νοσήματα (διάταση χοληφόρων, πιθανή λιθίαση, υποβλεννογόνιες βλάβες, παγκρεατικές κύστεις), χωρίς χαρακτηριστικά υψηλού κινδύνου.
Άλλες περιπτώσεις ERCP – ασυμπτωματική χοληδοχολιθίαση με ή χωρίς προηγηθείσα τοποθέτηση ενδοπρόθεσης , θεραπεία χρόνιας παγκρεατίτιδας, προγραμματισμένη αλλαγή/αφαίρεση ενδοπρόθεσης , επιτήρηση μετά φυματεκτομή
Ενδοσκόπηση στα πλαίσια κλινικών μελετών

Εξέταση κατά περίπτωση (εξατομίκευση)

Διερεύνηση ενδεχόμενης κακοήθειας πεπτικού
Παραπομπή ασθενών με θετικό τεστ ανίχνευσης αιμοσφαιρίνης στα κόπρανα
Προγραμματισμένη EMR/ESD για υψηλού κινδύνου (προχωρημένους) πολύποδες
Υποψία νεοεμφανιζόμενης ΙΦΝΕ /οξεία κολίτιδα
EUS για σταδιοποίηση / βιοψία
Εντεροσκόπηση σε ενεργό αιμορραγία λεπτού εντέρου ή υποψία κακοήθειας λεπτού εντέρου

Επισημάνσεις
Η ανωτέρω λίστα δεν είναι δεσμευτική, αποτελεί έναν οδηγό για τον καλύτερο προγραμματισμό των ενδοσκοπικών πράξεων στα κατά τόπους Ενδοσκοπικά Τμήματα
Καθώς η παρούσα κατάσταση συνεχίζει να εξελίσσεται, η ανωτέρω οδηγία μπορεί να τροποποιηθεί από ημέρα σε ημέρα και οι συνάδελφοι γαστρεντερολόγοι θα πρέπει να παρακολουθούν για τυχόν επικαιροποιήσεις
Τα Ενδοσκοπικά Τμήματα θα πρέπει να προνοήσουν ώστε να διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την ατομική προστασία του προσωπικού και των ασθενών (ΜΑΠ)


Γενικές Επιχειρησιακές οδηγίες

1. Μειώστε στο απολύτως απαραίτητο τον αριθμό του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού κατά ενδοσκοπική πράξη
2. Ελέγχετε τα αποθέματα των αναλώσιμων και των ΜΑΠ καθημερινά
3. Σκεφτείτε εναλλακτικές διαγνωστικές εξετάσεις που μπορεί να υποκαταστήσουν την ενδοσκόπηση


Επικαιροποιημένη (17/03/2020) οδηγία από το Joint Advisory Group (JAG), UK