Μάρτιος 2023

Όπως γνωρίζετε το κρίσιμο θέμα της καταστολής στις ενδοσκοπήσεις ρυθμίστηκε με το άρθρο 31 του Νόμου 4715/20. Μετά την ψήφιση του με παρέμβασή μας ο ΕΟΦ έλαβε απόφαση για την αλλαγή χρήσης της φαιντανύλης η οποία προηγουμένως ήταν ΜΟΝΟ για νοσοκομειακή χρήση και συμπεριέλαβε στην άδεια του φαρμάκου και τη χρήση από Γαστρεντερολόγους κατά τη διάρκεια των ενδοσκοπικών πράξεων. Η συνταγογράφηση του φαρμάκου προβλέπεται να γίνεται με το ηλεκτρονικό σύστημα.   

Την περίοδο εκείνη το φάρμακο ερχόταν μέσω ΙΦΕΤ και εκκρεμούσε η μεταφορά της άδειας στην εταιρεία DEMO. Πρόσφατα η DEMO έλαβε την άδεια αυτή και ο ΙΦΕΤ σταμάτησε την εισαγωγή της Φαιντανύλης την οποία παράγει πλέον η εταιρεία και στην ενέσιμη μορφή της η οποία μας αφορά. Δυστυχώς όμως το φάρμακο δεν είναι στην θετική λίστα και δεν υπάρχει προς το παρόν η δυνατότητα ηλεκτρονικής του συνταγογράφησης από τους Γαστρεντερολόγους. Μάλιστα η επικαιροποίηση  της θετικής λίστας έγινε προ μηνός και πάλι το φάρμακο δεν εντάχθηκε.

Μετά από οχλήσεις συναδέλφων για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν της αδυναμίας συνταγογράφησης και προμήθειας του φαρμάκου το ΔΣ της ΕΠΕΓΕ απέστειλε επιστολή στην εταιρεία DEMO προκειμένου να διαλευκάνει του θέμα. Σημειώνεται ότι συνάδελφοι που ρώτησαν σχετικά υπαλλήλους της εταιρείας έλαβαν διαφορετικές και μεταξύ τους αντιφατικές απαντήσεις. Η Εταιρεία απάντησε στην επιστολή μας ότι έκανε αίτημα για την ένταξη της Φαιντανύλης στη θετική λίστα και αυτό δεν έγινε δεκτό από την αρμόδια επιτροπή και το Υπουργείο.

Ηδη η ΕΠΕΓΕ κινείται προς την επιτροπή και το Υπουργείο Υγείας με σκοπό να πετύχει την ένταξη της Φαιντανύλης στη θετική λίστα προκειμένου να είναι δυνατή η ηλεκτρονική της συνταγογράφηση στην ενέσιμη μορφή.

    Μέχρι να διευθετηθεί το θέμα δύο διέξοδοι υπάρχουν για τους Γαστρεντερολόγους :

  1. Η συνταγογράφηση της Φαιντανύλης χειρόγραφα σε δίγραμμη συνταγή ναρκωτικών από το Γαστρεντερολόγο η
  2. Η χρήση του οπιοειδούς Τραμαδόλη στην ενέσιμη μορφή το οποίο είναι στη θετική λίστα φαρμάκων 


Για το ΔΣ της ΕΠΕΓΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ