Αγαπητά μέλη, σας διαβιβάζουμε επικαιροποιημένα προτεινόμενα έντυπα συγκατάθεσης ασθενούς για Γαστροσκόπηση και Κολονοσκόπηση Καλή νέα χρονιά το ΔΣ της ΕΠΕΓΕ