ΦΕΚ 149 – Άρθρο 31: Χρήση καταστολής και αναλγησίας κατά την ενδοσκόπηση